مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران- تماس با ما
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/17 | 

شماره تلفن واحد اطلاعات بیمارستان  : ۴۴۵۰۳۳۹۵ الی ۹

شماره تلفن نوبت دهی درمانگاه ها: ۲۵۰۱۵۰۳۵

پست الکترونیکی: iphiums.ac.ir

کد پستی: ۱۳۹۸۹۱۳۱۵۱

تهران،کیلومتر ۷ جاده مخصوص کرج جنب ورودی اتوبان آزادگان شمال
پشت پارکینگ شهید تندگویان مرکز روانپزشکی ایران 

نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=51.46535.103215.fa
برگشت به اصل مطلب