دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • حوزه ریاست
  • آموزش و پژوهش
  • پزشکان
  • بهبود کیفیت و اعتباربخشی
  • منشورهای اخلاقی
  • ویژه کارکنان
  • انجمن حمایت از بیماران و بیمارستان روانپزشکی ایران

راهنمای ترخیص از بخش های بستری

 | تاریخ ارسال: 1399/6/24 | 


مراحل ترخیص

  اعلام دستور ترخیص توسط پزشک معالج
  رویت دستور ترخیص ، چک کلی پرونده و تکمیل نواقص توسط پرستار بخش
  ثبت خلاصه  پرونده توسط پزشک معالج
  تکمیل پرونده بیمار در بخش توسط منشی و  دریافت امضاء  توسط پرستاران کشیک
  ارائه آموزشهای لازم حین ترخیص به خانواده بیمار
  تحویل کپی فرمهای خلاصه پرونده و آموزش به بیمار به همراه بیمار
  ارجاع همراه بیمار به واحد ترخیص
تسویه حساب توسط همراه بیمار و دریافت صورتحساب  از واحد ترخیص
  دریافت  مجوز ترخیص از واحد ترخیص و مراجعه به بخش جهت خروج بیمار از بیمارستان


دفعات مشاهده: 578 بار   |   دفعات چاپ: 77 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر