دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 
 
 
 
 
 
 
 

 

img_yw_news
یکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۹

پایگاه های روانپرستاری

پایگاه های روانپرستاری  ..

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۹

چطور با فرزندانمان درمورد مشروبات الکلی صحبت کنیم؟

چطور با فرزندانمان درمورد مشروبات الکلی صحبت کنیم؟   ..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹

۵قائده در مسیر رهایی از اعتیاد

..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹

راه اندازی کلینیک تغذیه و رژیم درمانی از تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۹ 

راه اندازی کلینیک تغذیه و رژیم درمانی از تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۹  ..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹

حقایقی درباره داروهای بدنسازی

حقایقی درباره داروهای بدنسازی ..

ادامه...
فصلنامه یاس سپید نسخه بهار97

فصلنامه یاس سپید نسخه تابستان 97

فصلنامه یاس سپید نسخه پاییز 97

فصلنامه یاس سپید نسخه زمستان 97


فصلنامه یاس سپید نسخه بهار و تابستان 98

فصلنامه یاس سپید نسخه  پاییز و زمستان 98 

فصلنامه یاس سپید نسخه بهارو تابستان 99
 

مزایده بوفه
 
مناقصه لنژری

مناقصه فضای سبز
 وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی 
- دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان - انستیتو روانپزشکی تهران 
- انجمن  علمی رواندرمانی ایران
 انجمن روانپزشکان ایران 
 - سایت روانپزشکان
- بیمارستان روانپزشکی  روزبه 
- مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی 
سامانه ماد
- سامانه سعاد 
- سامانه پست الکترونیک 
- سامانه پژوهشیار
 

متن

متن

متن

متن