دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • حوزه ریاست
  • آموزش و پژوهش
  • پزشکان
  • مدیریت پرستاری
  • بخش های درمانی
  • پاراکلینیک
  • ویژه کارکنان
  • منشورهای اخلاقی

img_yw_news
سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۸

راهنمای اختصاصی پیشگیری از ویروس کرونا برای کارکنان خدمات بهداشتی و درمانی

راهنمای اختصاصی پیشگیری از ویروس کرونا برای کارکنان خدمات بهداشتی و درمانی  ..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸

برگزاری کلاس آموزشی کرونا

کلاس آموزشی کرونا ویژه پرسنل خدمات درمرکز روانپزشکی ایران برگزار شد . ..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸

بازدید اعتباربخشی سال 98

بازدید اعتباربخشی وزارت بهداشت از مرکز روانپزشکی ایران در سال 98 انجام شد. ..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸

بازرسی ویژه ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه از واحدهای تابع در مرکز

بازرسی ویژه ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه از واحدهای تابع  در مرکز روانپزشکی ایران برگزار شد . ..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۸

فراخوان واگذاری بوفه مرکز

فراخوان واگذاری بوفه مرکز  ..

ادامه...

مزایده بوفه
 وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی 
- دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان - انستیتو روانپزشکی تهران 
- انجمن  علمی رواندرمانی ایران
 انجمن روانپزشکان ایران 
 - سایت روانپزشکان
- بیمارستان روانپزشکی  روزبه 
- مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی 
سامانه ماد
- سامانه سعاد 
- سامانه پست الکترونیک 
- سامانه پژوهشیار
 

متن

متن

متن

متن