دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

پایگاه های روانپرستاری پایگاه های روانپرستاری

 | تاریخ ارسال: 1399/8/25 | 
عنوان      پایگاه روانپرستاری 
گروه   هدف              پرستاران شاغل در مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران                                                                                
توضیحات  دارای مجوز از سامانه آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایران 
آزمون   پیش آزمون 

پس آزمون 
محتوای دوره  - بهداشت روان 
- علامت شناسی 
- اورژانس های روانپزشکی 
-  بیماریهای سایکوتیک 
- بیماریهای اضطرابی و خلقی 
- بیماریهای اختلال شخصیت 
- ارتباط درمانی 
- سوء مصرف مواد 
- درمانهای دارویی و غیر دارویی CAPTCHA

دفعات مشاهده: 589 بار   |   دفعات چاپ: 30 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر