دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

متخصصین مرکز

 | تاریخ ارسال: 1399/6/22 | 
         آقای دکتر امیرعباس کشاورز اخلاقی
تخصص: روانپزشکی
رتبه علمی: دانشیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران           
   آقای دکتر روح الله صدیق
تخصص: روانپزشکی
رتبه علمی: دانشیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
آقای دکتر حمیدرضا احمدخانیها
تخصص: روانپزشکی
رتبه علمی: دانشیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
آقای دکتر امیرحسین جلالی ندوشن
تخصص: روانپزشکی
رتبه علمی: استادیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
آقای دکتر محمد قدیری وصفی
تخصص: روانپزشکی
رتبه علمی: دانشیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
آقای دکتر محمد رضا شالبافان
تخصص : روانپزشک
رتبه علمی: دانشیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
آقای دکتر منصور صالحی
تخصص: روانپزشکی
رتبه علمی: دانشیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
خانم دکتر شبنم نوحه سرا
تخصص: روانپزشکی
رتبه علمی: دانشیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
آقای دکتر سید وحید شریعت
تخصص: روانپزشکی
رتبه علمی: دانشیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
خانم دکتر شیوا ثریا
تخصص: روانپزشکی
رتبه علمی: استادیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
آقای دکتر کاوه علوی
تخصص: روانپزشکی
رتبه علمی: دانشیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
آقای دکتر مهرداد افتخار
تخصص: روانپزشکی
رتبه علمی: دانشیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
آقای دکتر امیر شعبانی
تخصص: روانپزشکی
رتبه علمی: دانشیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
خانم دکتر هما محمد صادقی
تخصص: روانپزشکی
رتبه علمی: استادیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
آقای دکتر احمد حاجبی
تخصص: روانپزشکی
رتبه علمی: دانشیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
خانم دکتر مریم قاضی زاده هاشمی
تخصص: روانپزشکی
رتبه علمی: استادیارگروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
خانم دکتر مریم رسولیان
تخصص: روانپزشکی
رتبه علمی: دانشیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایرانCAPTCHA
دفعات مشاهده: 2823 بار   |   دفعات چاپ: 254 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر