دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

حراست

 | تاریخ ارسال: 1399/6/22 | 
حراست
نام و نام خانوادگی:  محمدرضا صباغیه یزد
تحصیلات : کارشناس علوم آزمایشگاهی
                    کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی  درمانی
                   دکتری تخصصی ((PHD مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
 
سوابق مدیریتی :
 • کارشناس مسئول آزمایشگاه  از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹
 • مسئول حراست شبکه بهداشت و درمان از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۵
 • معاون اجرایی مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران از سال ۱۳۹۶ تا کنون
شرح وظایف:
بطور کلی فعالیت واحد حراست بیمارستان در چهار حوزه ذیل تعریف می شود:
 • معاونت حفاظت پرسنلی
 • معاونت حفاظت فیزیکی
 •  معاونت حفاظت اسناد
 • معاونت حفاظت
 
شرح وظایف حفاظت پرسنلی
 • جلوگیری از نفوذ و  توطه عوامل بیگانه داخلی و خارجی 
 • ارائه خدمات اموزشی و توجه پرسنل در راستای حفاظت پرسنلی
 • عدم نظر در زمینه نقل و انتقالات و تغییر محل جغرافیای خدمت کارکنان دستگاه
 • شناسایی عوامل ایجاد نارضایی مردم و کارکنان دستگاه
 • تعیین صلاحیت پرسنل جهت تردد به اماکن دارای طبقه بندی حفاظتی
 • تعیین صلاحیت پرسنل برای انتخاب شاغل حساس
 • تعیین صلاحیت پرسنل جهت مسافرت خارج از کشور
 • تعیین صلاحیت پیمانکاران
 • صدور بخش نامه دستور العمل در حقوق رعایت موارد امنیتی
 • شناسایی فرصت ها. تهدید ها. تخلفات. اسیب ها
 • شناسایی کانون های بحران وعوامل نارضایتی
 • اتخاذ تدابیرلازم درراستای پیشگیری از
 • بروز عوامل ایجاد نارضایی
 • تشکیل کانون بحران
 • تهدید های امنیتی
 • دعوت و ارشاد افراد بر اساس وظایف محوله
 • ایجاد بایگانی پرسنلی به منظور تشکیل و نگهداری پرونده های حفاظتی کارکنان دستگاه
 
شرح وظایف اسناد
 • استقرار سیستم مناسب جهت حراست و حفاظت از مدارک محرمانه و مخازن سوالات
 • حراست از اسناد و بایگانی تنظیم پرسنلی
 • جلوگیری از افشاء غیر مجاز تذاکرات و صورت جلسه ها
 • دریافت اسناد و مدارک محرمانه از سازمانهای مختلف و حراست از آنها
 • صدور کارت تردد و شناسای پرسنل
 • بازگشایی مناقصه ها و مزایده ها و نظارت کامل بر حسن اجرای آنها
 
حفاظت فیزیکی
 • برنامه ریزی ماهیانه سیستم نگهبانی یک بخش ها واحدهای مربوطه
 • نظارت بر کار حفاظت فیزیکی و امور اداری و کاری مربوطه CAPTCHA
دفعات مشاهده: 507 بار   |   دفعات چاپ: 67 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر