دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بخش اورژانس

 | تاریخ ارسال: 1399/6/16 | 
بخش اورژانس
 


معرفی بخش :
بخش :اورژانس
تعداد تخت بستری: ۲۲
 •   ۱۱ تخت  :روانپزشکی تحت نظارت دکتر قدیری
 •  ۱۱ تخت : روانپزشکی تحت نظارت دکتر شریعت.
  رییس بخش:
  دکتر قدیری  - دانشیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
  روانپزشکان بخش:
 1. دکتر قدیری   - دانشیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 2. دکتر شریعت. - دانشیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

  سرپرستار بخش:
 خانم کاظمی - کارشناس  پرستاری
جانشین سرپرستار:
 خانم نوروزی نژاد - کارشناس پرستاری
تعداد پرستاران :۱۶
تعداد بهیاران : ۱
تعداد کمک بهیاران:  ۴
 منشی بخش :آقای کریمخانی
 
روانشناسان بخش:
خانم کیوان . خانم قلیچ خانی
برنامه ویزیت بیماران بستری و آموزش بالینی کارآموزان، کارورزان و دستیاران:
شنبه                دکتر شریعت –دکتر قدیری 
یکشنبه             دکتر   دکتر شریعت-دکتر قدیری 
دوشنبه               توسط دستیاران   
 سه شنبه             دکتر شریعت  
چهارشنبه           توسط دستیاران 
پنجشنبه              توسط رزیدنت کشیک  

خدمات تخصصی بخش
 مراقبت پرستاری بر اساس فرآیند پرستاری  بیماری های روانپزشکی به صورت شبانه روزی ارائه میشود. لازم به ذکر است در زمینه آموزش بیماران در جهت بازگشت آنان به اجتماع کلاس های آموزشی ماهانه و روزانه جهت مددجویان تشکیل می شود و کلیه بیماران آموزش های لازم را در بدو ورود ، در حین بستری ، بعد از ترخیص دریافت میکند.
 1. روان درمانی توسط سرکار خانم رضایی  در روز های  .شنبه تا پنج شنبه بجز روزهای تعطیل  در جهت بازگشت بیماران به اجتماع و بهبود عملکرد اجتماعی بیماران صورت می پذیرد
 2. گروه درمانی در جهت کاهش استرس های اجتماعی - خانوادگی برای بیماران در صورت نیاز توسط ..خانم رضایی صورت میپذیرد.
 3. خانواده درمانی و آموزش مهارت های اجتماعی همه روزه در بخش توسط روانشناس بخش با صلاحدید  پزشک معالج انجام می شود.
 4. شوک درمانی در صورت صلاحدید.بنا به دستور پزشک با کسب رضایت آگاهانه از ولی قانونی بیمار انجام می شود.

برنامه روزانه بیماران
 ۱-ساعت ۸:۳۰الی ۹:۳۰چک علایم حیاتی بیماران
۲-ساعت ۹:۳۰الی ۱۰:۰۰ورزش
۳-ساعت ۱۰:۰۰الی ۱۲:۰۰وزیت بیماران توسط اساتید و دستیاران
۴-ساعت ۱۲:۰۰الی ۱۳:۰۰صرف نهار ودارو
۵-ساعت ۱۳:۰۰الی ۱۵:۰۰استراحت و خواب نیمروزی و استحمام بیماران
۶-ساعت ۱۵:۰۰الی ۱۶:۰۰هواخوری
۶-ساعت ۱۶:۰۰الی ۱۷:۰۰صرف میان وعده و سرگرم سازی
۷-ساعت ۱۷:۰۰الی ۱۸:۰۰تماشای تلویزیون و برنامه سرگرم سازی و استحمام بیماران
۸-ساعت ۱۸:۰۰الی ۱۹:۰۰راند بخش و تحویل به پرسنل شبکار
۹-ساعت ۱۹:۰۰الی ۲۱:۰۰صرف شام و سرگرم سازی
 و استحمام بیماران
۱۰-ساعت ۲۱:۰۰ الی ۲۱:۳۰خوردن دارو
۱۱-ساعت ۲۱:۳۰الی ۶:۰۰خواب و استراحت
۱۲-ساعت ۶:۰۰الی ۷:۰۰صرف صبحانه ودارو
۱۳-ساعت ۷:۰۰الی ۷:۳۰راند بخش و تحویل به پرسنل صبحکار و استحمام بیماران

 CAPTCHA
دفعات مشاهده: 233 بار   |   دفعات چاپ: 16 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر