دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بخش زنان

 | تاریخ ارسال: 1399/6/16 | 
بخش زنان
 


معرفی بخش :
تعداد تخت بستری:۳۰
 • تخت ۱ الی ۱۵: تحت نظارت دکتر شالبافان.
 • تخت ۱۶الی ۳۰   :روانپزشکی تحت نظارت دکتر علوی.  دکتر هاشمی
  رئیس بخش:
  دکتر علویدانشیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
  روانپزشکان بخش:
 1. دکتر علوی- دانشیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 2. دکتر شالبافان- دانشیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 3. دکتر هاشمی - دانشیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
  سرپرستار بخش:
خانم دستور.- کارشناس  پرستاری
جانشین سرپرستار
خانم مژده درتاج  - کارشناس پرستاری
تعداد پرستاران: ۱۶
تعداد بهیاران:۲
تعداد کمک بهیاران:۳
 منشی بخش:خانم عبدلی
 روانشناسان بخش:
خانم صادقی – خانم اسماعیلی
 برنامه ویزیت بیماران بستری و آموزش بالینی کارآموزان، کارورزان و دستیاران:
شنبه              دکتر علوی –دکتر شالبافان
یکشنبه          دکتر شالبافان   دکتر هاشمی
دوشنبه               دستیاران
 سه شنبه          دکتر دکتر علوی.دکترهاشمی
چهارشنبه          دکتر علوی –دکتر شالبافان-دکتر هاشمی
پنجشنبه           دستیاران

خدمات تخصصی بخش
 مراقبت پرستاری بر اساس فرآیند پرستاری  بیماری های روانپزشکی به صورت شبانه روزی ارائه میشود. لازم به ذکر است در زمینه آموزش بیماران در جهت بازگشت آنان به اجتماع کلاس های آموزشی ماهانه و روزانه جهت مددجویان تشکیل می شود و کلیه بیماران آموزش های لازم را در بدو ورود ، در حین بستری ، بعد از ترخیص دریافت میکند.
 1. روان درمانی توسط سرکار خانم اسماعیلی و صادقی در  کل روز های هفته  در جهت بازگشت بیماران به اجتماع و بهبود عملکرد اجتماعی بیماران صورت می پذیرد
 2. گروه درمانی در جهت کاهش استرس های اجتماعی - خانوادگی برای بیماران در صورت نیاز توسط دکترشالبافان – خانم اسماعیلی و خانم صادقی. صورت میپذیرد
 3. خانواده درمانی و آموزش مهارت های اجتماعی همه روزه در بخش توسط روانشناس بخش با صلاحدید  پزشک معالج انجام می شود
 4. شوک درمانی در صورت صلاحدید.پزشک معالج بنا به دستر پزشک با کسب رضایت آگاهانه از ولی قانونی بیمار انجام می شود
برنامه روزانه بیماران
 1. آموزش به بیمار توسط پرستاران بخش در چهار سطح بدورود –حین بستری –ترخیص و پس از ترخیص انجام می شود.
 2. ورزش صبح گاهی با حضور مربی تربیت بدنی و پرسنل جهت افزایش تحرک و کاهش استرس و تسریع روند درمان انجام می شود.
تشکیل کلاسهای قالیبافی و گلیم بافی و....که در اتاق مخصوص سرگرم سازی بیماران جهت کاهش استرس و منحرف کردنن افکار مزاحم و تسریع روند درمان به صورت مستمر انجام می گیردCAPTCHA
دفعات مشاهده: 240 بار   |   دفعات چاپ: 25 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر