دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بهبود کیفیت

 | تاریخ ارسال: 1399/6/12 | 
مسئول بهبود کیفیت و اعتباربخشی
نام و نام خانوادگی:  زری رحمت پسند 
تحصیلات : کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
سوابق مدیریتی:
 • مسئول مدارک پزشکی بیمارستان فاطمه الزهرا بابل  از   سال ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۰
 • مسئول مدارک پزشکی بیمارستان شهید بهشتی آستارا از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴
 • کارشناس مدارک پزشکی بیمارستان آیت اله طالقانی چالوس از سال ۱۳۹۴ تا۱۳۹۵
 • کارشناس مدارک پزشکی بیمارستان روانپزشکی ایران از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶
 • مسئول بهبود کیفیت و اعتباربخشی بیمارستان روانپزشکی ایران از سال ۱۳۹۶ تا کنون
تلفن: ۴۴۵۰۳۳۹۵ الی ۹
داخلی ۲۶۷       
مختصری از شرح  وظائف واحد بهبود کیفیت واعتباربخشی در بیمارستان :
 1. راهنمایی و ترویج استانداردهای اعتباربخشی در داخل بیمارستان
 2. تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان با هدایت تیم مدیریت و رهبری بیمارستان
 3. تدوین برنامه عملیاتی سالیانه پیشبرد هماهنگ و یکپارچه برنامه های بهبود کیفیت ، ارتقای ایمنی بیمار در راستای الگوی اعتباربخشی
 4. شناسایی و تعریف شاخص های عملکردی، فرایندی و بهینگی
 5. تدوین برنامه بهبود کیفیت فراگیر بیمارستان در موضوعات بالینی و غیر بالینی (مدیریت ، امور مالی ، خدمات پزشکی ، خدمات پرستاری، خدمات عمومی و پشتیبانی ، خدمات پاراکلینیک)
 6. شناسایی ، تحلیل و مدیریت ریسک فاکتورهای بالینی در بیمارستان
 7. بازنگری نتایج ممیزی بالینی بر اساس شاخص های تعریف شده و ایجاد توصیه هایی برای بهبود
 8. ارائه گزارش تحلیلی شکایات بیماران و کارکنان به تیم مدیریت و رهبری
 9.  سنجش میزان رضایت کارکنان ، بیماران و همراهان
 10. شرکت در کمیته های بیمارستانی و نظارت بر تشکیل کمیته ها
 11. ارائه گزارش تحلیلی از پایش کمیته های بیمارستانی و درصد مصوبات اجرایی ایمنی و بهبود کیفیت مرتبط با هرکمیته
 12. تحقیق و پژوهش در راستای فعالیتهای مربوطه         
معرفی اعتبار بخشی و اهداف
اعتباربخشی ACCREDITATION))
برنامه اعتباربخشی تحولی عظیم در مدیریت خدمات سلامت کشور است که پیوند مدیریت ارشد با ارائه خدمات موثر پزشکی را فراهم می‌نماید و به عنوان یکی از معتبرترین مدل‌های ارزیابی مبتنی بر کیفیت و ایمنی با برخورداری از مقبولیت جهانی روزافزون در بخش سلامت هماهنگ با سایر اولویت‌های وزارت متبوع و توجه به زیرساخت‌های پژوهشی بویژه در زمینه رعایت ایمنی و حقوق بیمار و ارتقای کیفیت خدمات،  راهی نو جهت کسب اطمینان از عملکرد مناسب سازمان‌های ارائه دهنده خدمات سلامت را فراسوی دست اندرکاران این حوزه قرار داده است. اعتباربخشی بیمارستانی فرایند ارزشیابی سیستماتیک و تعیین اعتبار بیمارستان توسط یک سازمان خارجی با استفاده از استانداردهای مطلوب است. ارزیابان اعتباربخشی با استفاده از استانداردهای اعتباربخشی بیمارستانی از طریق مشاهده، مصاحبه و بررسی مستندات، داده ها و اطلاعات مورد نیاز را از مدیران، کارکنان، بیماران و همراهان آنها به دست آورده و ثبت میکنند. با بررسی میزان انطباق فعالیت های بیمارستان با استانداردهای تعیین شده در زمینه اعطاء یا عدم اعطای گواهی اعتبار به بیمارستان تصمیم گرفته میشود. اعتباربخشی استراتژی مناسبی برای بهبود کیفیت خدمات سلامت، کاهش خطاهای پزشکی، حفظ و ارتقای ایمنی بیمار، همراهان و کارکنان می‌باشد. بارزترین حقوق انسان‌ها، حق ایمن بودن از خطرات و آسیب‌ها هنگام دریافت خدمات است.
اهداف اعتباربخشی
 • آموزش بهترین روشهای انجام کار
 • ارتقای کیفیت و ایمنی خدمات بالینی
 • رعایت حقوق بیمار
 • افزایش اعتماد مردم به بیمارستانها
 • کاهش هزینه ها و افزایش کارایی بیمارستانها
 
                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 CAPTCHA
دفعات مشاهده: 424 بار   |   دفعات چاپ: 61 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر