مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران- [اخبار پایگاه]
ورزش صبحگاهی بیماران بخش زنان ورزش صبحگاهی بیماران بخش زنان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۲۵ | 

ورزش صبحگاهی بیماران بخش زنان در هوای بهاری اردیبهشت....ورزش صبحگاهی باعث افزایش هورمون سروتونین  دربدن می شود که تاثیر زیادی در تثبیت خلق بیماران دارد و    روندبهبودی آنها تسریع خواهدکرد.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=51.30051.83612.fa
برگشت به اصل مطلب