مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران- [اخبار پایگاه]
کلاس آموزش ایمنی بیمار کلاس آموزش ایمنی بیمار

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۳ | 
به گزارش روابط عمومی مرکز : کلاس آموزش ایمنی بیمار در تاریخ 1396/06/22 در سالن آمفی تئاتر مرکز برگزار گردید. که مدرسین این جلسه جناب آقای فرید امامی سوژروایزر آموزشی و جناب آقای فرهاد عاقل فرد سوژروایزر کنترل عفونت  و سرکار خانم برقگشتی پرستار مرکز نکات مهم برای ایمنی بیمار در بخش های مرکز ارائه  شد ، که با تاکید بر آموزش ایمنی بیمار و گزارش داوطلبانه خطا و فرم مربوطه ، گزارش وقایع ناخواسته تهدید کننده و حیات در درمان بیماران مطالبی به همکاران مرکز که شامل کارد درمانی و اداری و پشتیبانی و خدماتی ارائه گردید. 
    
AWT IMAGEAWT IMAGE
AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=51.30051.54648.fa
برگشت به اصل مطلب