مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران- [اخبار پایگاه]
تقدیر و تشکر از کارمندان حفاظت فیزیکی بیمارستان روانپزشکی ایران تقدیر و تشکر از کارمندان حفاظت فیزیکی بیمارستان روانپزشکی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۲۷ | 

 به گزارش روابط عمومی بیمارستان روانپزشکی ایران : تقدیر و تشکر از آقایان محمد رضا ابراهیمی و مهدی اجاقلو از اعضای حفاظت فیزیکی بیمارستان به خاطره عملکرد به موقع و مناسب بابت درگیری  ایجاد شده توسط مریض زندانی در بخش اورژانس که ایجاد نا امنی کرده بود .

از آقایان تقدیر به صورت کتبی و کارت هدیه توسط مدیریت مرکز جناب آقای دکتر صادقی و مسئول حراست مرکز جناب اقای صباغیه صورت پذیرفت .

AWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=51.30051.52038.fa
برگشت به اصل مطلب