دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

چکیده ای ازپروسه کاری، ازپذیرش تاآماده شدن جواب بیماران آزمایشگاه مرکز چکیده ای ازپروسه کاری، ازپذیرش تاآماده شدن جواب بیماران آزمایشگاه مرکز

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۴ | 
1- دریافت درخواست آزمایش واحرازهویت بیمار بامدارک (نسخه دفترچه یا نسخه ازاد همراه کارت شناسایی )
 
2- برای نمونه های ارسالی ازمرکز دیگر: انطباق نمونه بامدارک، شرایط نمونه گیری، انتقال وقراردادمربوط
 
3- پذیرش بیمار یا نمونه (در صورت عدم امکان پذیرش، توجیه وراهنمایی مراجعین طبق راهنمای نمونه گیری).
 
4- ارجاع به صندوق جهت دریافت هزینه آزمایش وصدور قبض برای بیماروآزمایشگاه.
 
5- دریافت و کنترل قبض پرداخت شده و تحویل رسید برای دریافت جواب به مراجعه کننده.
 
6- ارجاع بیمار یا نمونه به بخش نمونه گیری همراه با رسید مشخصات .
 
7- چاپ لیست نمونه گیری بیماران بستری ساعت هفت ونیم صبح ( درصورت خرابی سیستم دربخشها یاآزمایشگاه  تهیه لیست دستی طبق دستورالعمل مربوط )
 
8- گزارش وارسال نمونه های ارجاعی به آزمایشگاه موردنظردرساعت وروزمعین درهرهفته ودریافت و  انطباق نتایج با نمونه های ارسال شده درنوبت قبل, ثبت درفایل جوابدهی بیماردرشبکه,  بایگانی یک  نسخه ازجواب اصلی درآزمایشگاه وتحویل نسخه دوم به مراجعین .
 
9- گزارش لیست کار بخشهای آزمایشگاه روزان ومجزا
 
10- ثبت نتایج آزمایشها از لیست کاری در فایل جوابدهی بیماردرسیستم شبکه,  روزانه ودراسرع وقت.
 
11- بازنگری نتایج ثبت شده قبل از نهایی شدن جوابها بمنظورجلوگیری ازخطا درگزارش نتایج.
 
12- پرینت جوابهای نهایی بیماران بستری وسرپایی وامضاءمسئول یاسوپروایزرآزمایشگاه و انتقال درزونکن مربوطه.
 
13- گزارش ماهیانه از درامد کلی ازمایشگاه(سرپایی  وبستری- بیمه و ازاد) وتحویل به حسابداری مرکز.
 
14- گزارش آمارفصلی وماهانه ازتعداد ونوع خدمات ارائه شده وتعدادبیماران بستری وسرپایی,بیمه وآزاد.
 
15- مطالعه دستورالعمل ایمنی ورعایت اصول ایمنی نمونه گیری واستفاده ازامکانات ولوازم ایمنی .
 
16- گزارش حوادث مخاطره آمیزمثل رفتن سوزن خونگیری درست نمونه گیر یامجروح شدن توسط بیمار.
 
17- ثبت مواردعدم انطباق مربوط به هریک ازمواردفوق درفرم مخصوص بعدازپیگیری وتاییدعدم انطباق .
 
18- ثبت فعالیتهای مربوط به نگهداری, سرویس یاتعمیرتجهیزات موجود بخش درفرم مخصوص .
       
 
تهیه وتنظیم:نسیم محمدزادگان(سوپروایزرآزمایشگاه)
تاییدکننده:دکترمهنازبهرامیان(مسئول فنی آزمایشگاه

دفعات مشاهده: 1040 بار   |   دفعات چاپ: 132 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر