دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • كاركنان
  • لینک سایت های معتبر

چکیده ای ازپروسه کاری، ازپذیرش تاآماده شدن جواب بیماران آزمایشگاه مرکز چکیده ای ازپروسه کاری، ازپذیرش تاآماده شدن جواب بیماران آزمایشگاه مرکز

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۴ | 
1- دریافت درخواست آزمایش واحرازهویت بیمار بامدارک (نسخه دفترچه یا نسخه ازاد همراه کارت شناسایی )
 
2- برای نمونه های ارسالی ازمرکز دیگر: انطباق نمونه بامدارک، شرایط نمونه گیری، انتقال وقراردادمربوط
 
3- پذیرش بیمار یا نمونه (در صورت عدم امکان پذیرش، توجیه وراهنمایی مراجعین طبق راهنمای نمونه گیری).
 
4- ارجاع به صندوق جهت دریافت هزینه آزمایش وصدور قبض برای بیماروآزمایشگاه.
 
5- دریافت و کنترل قبض پرداخت شده و تحویل رسید برای دریافت جواب به مراجعه کننده.
 
6- ارجاع بیمار یا نمونه به بخش نمونه گیری همراه با رسید مشخصات .
 
7- چاپ لیست نمونه گیری بیماران بستری ساعت هفت ونیم صبح ( درصورت خرابی سیستم دربخشها یاآزمایشگاه  تهیه لیست دستی طبق دستورالعمل مربوط )
 
8- گزارش وارسال نمونه های ارجاعی به آزمایشگاه موردنظردرساعت وروزمعین درهرهفته ودریافت و  انطباق نتایج با نمونه های ارسال شده درنوبت قبل, ثبت درفایل جوابدهی بیماردرشبکه,  بایگانی یک  نسخه ازجواب اصلی درآزمایشگاه وتحویل نسخه دوم به مراجعین .
 
9- گزارش لیست کار بخشهای آزمایشگاه روزان ومجزا
 
10- ثبت نتایج آزمایشها از لیست کاری در فایل جوابدهی بیماردرسیستم شبکه,  روزانه ودراسرع وقت.
 
11- بازنگری نتایج ثبت شده قبل از نهایی شدن جوابها بمنظورجلوگیری ازخطا درگزارش نتایج.
 
12- پرینت جوابهای نهایی بیماران بستری وسرپایی وامضاءمسئول یاسوپروایزرآزمایشگاه و انتقال درزونکن مربوطه.
 
13- گزارش ماهیانه از درامد کلی ازمایشگاه(سرپایی  وبستری- بیمه و ازاد) وتحویل به حسابداری مرکز.
 
14- گزارش آمارفصلی وماهانه ازتعداد ونوع خدمات ارائه شده وتعدادبیماران بستری وسرپایی,بیمه وآزاد.
 
15- مطالعه دستورالعمل ایمنی ورعایت اصول ایمنی نمونه گیری واستفاده ازامکانات ولوازم ایمنی .
 
16- گزارش حوادث مخاطره آمیزمثل رفتن سوزن خونگیری درست نمونه گیر یامجروح شدن توسط بیمار.
 
17- ثبت مواردعدم انطباق مربوط به هریک ازمواردفوق درفرم مخصوص بعدازپیگیری وتاییدعدم انطباق .
 
18- ثبت فعالیتهای مربوط به نگهداری, سرویس یاتعمیرتجهیزات موجود بخش درفرم مخصوص .
       
 
تهیه وتنظیم:نسیم محمدزادگان(سوپروایزرآزمایشگاه)
تاییدکننده:دکترمهنازبهرامیان(مسئول فنی آزمایشگاه

دفعات مشاهده: 1216 بار   |   دفعات چاپ: 163 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر