دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • كاركنان
  • لینک سایت های معتبر

برگزاری کلاس کنترل خشم جهت پرسنل برگزاری کلاس کنترل خشم جهت پرسنل

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۲۱ | 
به گزارش روابط عمومی مرکز :کلاس آموزشی کنترل خشم جهت پرسنل مرکز توسط سرکار خانم استواری در تاریخ 21 آبان 98 از ساعت 8الی 10 در سالن امفی تئاتر مرکز برگزار شد .

دفعات مشاهده: 187 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری کارگاه بد نیوز در مرکز برگزاری کارگاه بد نیوز در مرکز

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۲۱ | 
به گزارش روابط عمومی مرکز : کارگاه بد نیوز (چگونگی روشهای اطلاع رسانی خبر ناگوار به بیمار  و خانواده ی وی در تاریخ 20 آبان از ساعت 9 الی  12 در دفتر مدیرعامل مرکز با حضور سرپرستاران و سوپروایزران و تعدادی از پزشکان مرکز برگزار شد .

دفعات مشاهده: 176 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری کلاس آموزشی اعتیاد در بخش 3مردان برگزاری کلاس آموزشی اعتیاد در بخش 3مردان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۲۱ | 
 به گزارش روابط عمومی مرکز : کلاس آموزشی اعتیاد در بخش 3مردان توسط سرکار خانم صمدی در تاریخ 98/8/20 جهت پرسنل بخش برگزار شد .

دفعات مشاهده: 164 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلاس آموزشی ارزیابی عملکرد کارکنان کلاس آموزشی ارزیابی عملکرد کارکنان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۲۰ | 
به گزارش روابط عمومی مرکز : کلاس آموزشی ارزیابی عملکرد کارکنان در روز سه شنبه مورخ 98/7/30 در سالن آمفی تاتر مرکز  جهت کلیه مسئولین واحدها و بخش هابا تدریس سرکار خانم ولی پور(رابط سسیستم ارزیابی عملکرد کارکنان مرکز) سرکارخانم افسانه فاتحی(سرپرست مدیریت اداری مرکز) برگزارگردید.

دفعات مشاهده: 202 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلاس آموزش به بیماران کلاس آموزش به بیماران بخش 3مردان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۱۸ | 
به گزارش روابط عمومی مرکز :کلاس آموزشی متادون و همچنین  بازی و سرگرم سازی بیماران بخش 3 توسط پرستار آقای فاطری در بخش برگزار شد.

دفعات مشاهده: 247 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر