دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciencesضمن خدمت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

اعتباربخشی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

اعتباربخشی(ACCREDITATION)

برنامه اعتباربخشی تحولی عظیم در مدیریت خدمات سلامت کشور است که پیوند مدیریت ارشد با ارائه خدمات موثر پزشکی را فراهم می‌نماید و به عنوان یکی از معتبرترین مدل‌های ارزیابی مبتنی بر کیفیت و ایمنی با برخورداری از مقبولیت جهانی روزافزون در بخش سلامت هماهنگ با سایر اولویت‌های وزارت متبوع همچون حاکمیت بالینی، ایمنی بیمار و منشور حقوق بیمار، همگام با استانداردهای اعتباربخشی آموزشی و توجه به زیرساخت‌های پژوهشی بویژه در زمینه رعایت ایمنی و حقوق بیمار و ارتقای کیفیت خدمات راهی نو جهت کسب اطمینان از عملکرد مناسب سازمان‌های ارائه دهنده خدمات سلامت را فراسوی دست اندرکاران این حوزه قرار داده است.

اعتباربخشی چیست؟

به معنی ارزیابی سیستماتیک مراکز ارائه خدمات سلامت با استانداردهای مشخص است؛ استانداردهایی که بر بهبود مداوم کیفیت، محور بودن بیمار و بهبود امنیت بیمار و کارکنان تأکید دارد. اعتباربخشی برای تشریح کیفیت خدمات بهداشتی درمانی و به عنوان مبنای تفکر آن به کار گرفته می‌شود.

خط مشی مراقبت‌های سلامت و درک آنچه به کیفیت مراقبت مربوط می‌شود و تمرکز بر روی اصول بنیادی برای یکپارچه نمودن توسعه سیستم بهداشت و درمان و پویا نمودن آن، اساس اعتباربخشی را تشکیل می‌دهد.

یکی از اهداف اصلی اعتباربخشی، تامین، حفظ و ارتقای ایمنی بیمار، همراهان و کارکنان می‌باشد. بارزترین حقوق انسان‌ها، حق ایمن بودن از خطرات و آسیب‌ها هنگام دریافت خدمات است.

اعتباربخشی دونوع است:

- اعتبار بخشی ملی که کشوری و اجباری است.

- اعتباربخشی بین‌المللی که داوطلبانه و اختیاری است.

فواید اعتبار بخشی:

* تغییر رفتار ایجاد می‌کند.

* تعهد را به کیفیت بالا می‌برد.

* ارتباطات را در بیمارستان تقویت می‌کند.

* مشارکت یا collaboration را تقویت می‌کند.

اهداف اعتباربخشی:

  · جایگزینی مدل اعتباربخشی به جای ارزشیابی بیمارستان‌های تک تخصصی

  · ارتقای مستمر کیفیت تمام خدمات قابل ارائه در بیمارستان

  · تضمین ایمنی گیرندگان و ارائه دهندگان خدمت<


دفعات مشاهده: 1312 بار   |   دفعات چاپ: 122 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر