دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • كاركنان
 • لینک سایت های معتبر

پژوهش در پرستاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

پرستار مسئول:

ملیحه رنجبر  - کارشناس پرستاری

 پژوهش یا تحقیق: یک روند هوشمندانه، هوشیارانه، خلاقانه و سامانمند برای یافت، بازگویی و بازنگری پدیده‌ها، رخدادها، رفتارها و انگاشته‌ها است. پژوهش همچنین برای استفاده از پدیده‌های موجود برای دست یافتن به راهکارهای عملی و فناوری‌ها به‌کار می‌رود. به‌طور معمول پژوهشگر نتایج پژوهش خود را در مجله‌های علمی ارائه می‌دهد. پژوهش در دو بعد «یافت پرسش پژوهش» و دیگر «پاسخ دادن به آن» می‌باشد.
 
موضوع پژوهش سال 98: بررسی نگرش پرسنل حفاظتی وکمک بهیاران در مورد اختلالات روان علل وواکنش صحیح در مقابل آنها

زمان برگزاری کلاس آموزشی پژوهش


اولویتهای پژوهشی در حوزه ارائه خدمات مراقبتی در مرکز روانپزشکی ایران در سال 1398

 • خودمراقبتی در جمعیت سالم و بیمار
 • روشهای ارتقاء ایمنی در مراکز مراقبتی- درمانی
 • تدوین راهنماها و استانداردهای بالینی  
 • سلامت زنان و مردان سالمند
 • طراحی مدل مراقبت مددجو و خانواده محور در پرستاری
 • طراحی سامانه خدمات جامع مراقبت پرستاری
 • ارتقاء سواد سلامت جامعه
 • پرستاری و جمعیت های آسیب پذیر / پرخطر
 • افزایش آگاهی جامعه در سطوح مختلف پیشگیری
 • مراقبت پرستاری در منزل

اهداف  پژوهش روان پرستاری در مرکز روانپزشکی ایران

اهداف
 کمیته پژوهشی مرکز روان پزشکی ایران
1.ایجاد بستر مناسب برای شکوفایی، رشد و اعتلای علمی و پژوهشی پرسنل پرستاری و ومدیران پرستاری مرکز روان پزشکی ایران
2. نهادینه ساختن فعالیت های پژوهشی پرسنل پرستاری
3.  توانمند سازی پرسنل پرستاری در  زمینه پژوهش از طریق شیوه های مختلف آموزش نظری و عملی
4. ترویج و ارتقای مهارت و فرهنگ پژوهش پرسنل پرستاری

اعضاء کمیته در سال 1397
سرکار خانم طالب نیا :رییس کمیته پژوهش
ملیحه رنجبر :            دبیر کمیته
سایر اعضاء کمیته و وظایف آنها 
جناب آقای حامد طاهری : پرسش نامه های تاب آوری در پرستاری 
جناب آقای روح الله غلامی : ترجمه مقاله شکاف نسل ها 
جناب آقای  بسطامی : تهیه و تنظیم مقاله تاب آوری در پرستاری 
وخانم ها
سرکار خانم قاسمی :  ترجمه مقاله مدیریت و پرستاری
سرکار خانم حق جو : ترجمه مقاله سو مصرف مواد و الکل 
سرکار خانم استواری : ترجمه مقاله مدیریت و پرستاری
سرکار خانم دستور : ترجمه مقاله مدیریت و پرستاری
سرکار خانم شاهی : ترجمه مقاله استیگما 
سرکار خانم مغرور : ترجمه مقاله پرستار خوش امد گو 
سرکار خانم شیری : ترجمه مقاله تریاژ در بیماران اعصاب و روان 
سرکار خانم الهام عاشوری : ترجمه مقاله آموزش به بیمار 
سرکار خانم خاوری : ترجمه مقاله تاب آوری و رضایت شغلی در پرستار 
سرکار خانم علیمرادی : ترجمه مقاله طبقه بندی بیماران روان 
سرکار خانم عمرانی : ترجمه مقاله تاب آوری و فرسودگی شغلی 

فعالیتهای کمیته پژوهشی در سال 1397
با استعانت از خداوند متعال کمیته پزوهش مرکز روانپزشکی ایران در سال 97 در نظر دارد که علاوه بر تدوین مقاله
با موضوع تاب آوری درپرستاری از مقالات جدید سایت های معتبر استفاده کرده ونکات مهم و
کاربردی آن رابه صورت بروشور در اختیار پرستاران ویا با توجه به نوع موضوع در اختیار بیماران و
خانواده های محترم آن ها قرار دهد ویک نسخه از ان را هم به نشریه نوید معاونت درمان ارایه
دهد
اولین جلسه کمیته پژوهش در مورخه هشتم اردیبهشت با حضور اعضای تشکیل خواهد شد

 موضوع : بررسی تاثیر آموزش مهارتهای تاب آوری برسطح فرسودگی شغلی پرستاران شاغل در مرکزروان پزشکی ایران در سال 97

در تاریخ 97/02/08 اولین جلسه کمیته پژوهش تشکیل گردید وظایف اعضا  مشخص گردید وپرسشنامه فرسودگی شغلی به آقای طاهری تحویل داده شد که بین 25نفر از پرسنل پرستاری تقسیم شود واز تاریخ 97/02/23 کلاس آموزشی تاب آوری شروع خواهد شد.

اولویتهای پژوهش روان پرستاری در مرکز روانپزشکی ایران 

آموزش خانواده وتاثیر آن در رفتاربیماران روانی وعلل عود بیماری

بررسی میزان وعلل پذیرش مجدد بیماران در بیمارستان

بررسی جامع  موثراز بیماران روانی بعد از ترخیص

آسیب شناسی خانواده  هایی با حداقل یک بیمار روانی

بررسی تاثیر محیط ذرمانی در بخش های روان پزشکی بر بهبود بیماران

بررسی مشکلات قانونی برای پرستاران شاغل در بخش روان

بررسی نیاز آموزشی پرسنل پرستاری در ارتباط با روشهای جدید درمان

بررسی نیازهای آموزشی بیماران مزمن اعصاب و روان

ارایه راهکارهای عملی در جهت کاهش خطاهای دارویی

بررسی نیاز های آموزشی کادر پرستاری

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

اولین جلسه کمیته پژوهش مورخه 19/2/96با حضور اعضاء ذیل تشکیل گردید

سرکار خانم: طالب نیا مدیره محترم پرستاری ورییس کمیته پژوهش

جناب آقای طاهری سرپرستار محترم بخش سه مردان

سرکار خانم:معصومی سرپرستار محترم بخش اورژانس

سرکار خانم: قاسمی سرپرستار محترم بخش مهر

سرکار خانم:دستور سرپرستار محترم بخش زنان

سرکار خانم طریقتی :سرپرستار محترم بخش یک مردان

سرکار خانم استواری:سرپرستار محترم بخش دو مردان

سرکار خانم:نجارلوپرستار بخش اورژانس

در طی این جلسه موضوع پژوهش ووظایف اعضاء مشخص و تعیین گردید

وظایف اعضاء

مقدمه وبیان مساله :خانم معصومی –خانم قاسمی

مروری بر تحقیقات قبلی  :  خانم استواری

روش پژوهش --- جامعه پژوهش-- محیط پژوهش :  خانم نجارلو وخانم طریقتی

تعریف واژه ها--- تحلیل ریشه ای  : آقای طاهری

پرسشنامه:رنجبر

نتایج –نمودار:خانم دستور

ارایه پرسشنامه  ها وجمع آوری آنها :سمیه کاظمی وآقای غلامی

                                                                            این جلسات به صورت ماهیانه با حضور اعضای ،تشکیل خواهد گردید

جلسات سوم و چهارم در ماه های خرداد و تیر برگزار گردید پرسش نامه های اماده و تایید شد و به دست پرسنل پرستاری رسیده است و در حال پاسخگویی به پرسشنامه می باشد .


دفعات مشاهده: 3120 بار   |   دفعات چاپ: 285 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر