دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

آموزش به پرسنل

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

سوپروایزر آموزشی:

فرید امامی - کارشناس پرستاری

مطالب آموزشی:

اصول ثبت صحیح اقدامات پرستاری

جزوه آموزشی آموزش به بیمار

جزوه آموزشی بحران و پرستاری

دستورالعمل تکمیل فرم ارزیابی اولیه پرستار از بیمار

دستورالعمل ثبت ارزیابی جسمی و روانی در گزارشهای حین بستری

شرح وظایف کادر پرستاری

فرایندهای اختصاصی پرستاری

فرایندهای عمومی پرستاری

فرایندهای مدیریت پرستاری

کدهای ملی اخلاق در حرفه پرستاری

راهنمای بالینی اقدامات عمومی پرستاری

راهنمای بالینی پرستاری اعصاب و روان

کتابچه توجیهی پرسنل جدیدالورود

آموزش بیمار مخصوص پرسنل

دانستنی‌هایی برای پرستاران

دانستنی‌هایی برای کمک بهیاران

مرجع استاندارد اقدامات عمومی پرستاری

مرجع استاندارد کنترل عفونت 

مرجع استاندارد نمونه گیری

مرجع استاندارد دارو دادن

مرجع استاندارد اقدامات روانپرستاری

دستورالعمل ارزیابی مجدد و ثبت برنامه مراقبتی در گزارش پرستاری

راهنمای مراقبت پرستاری از پنج بیماری شایع حاد بستری در مرکز با استفاده از اطل

آشنایی با انواع تخت بیمار و مراحل اجراجهت درست کردن و تعویض تخت


دفعات مشاهده: 402 بار   |   دفعات چاپ: 35 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر