دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • كاركنان
 • لینک سایت های معتبر

مدیر پرستاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | مدیر پرستاری
:
زهرا طالب نیا - کارشناس پرستاری
شرح وظایف مدیر پرستاری
 
جانشین اول مدیر پرستاری:
حامد طاهری - کارشناس پرستاری
جانشین دوم مدیر پرستاری:
فریبا معصومی  - کارشناس پرستاری

 مسئول نیروی انسانی واحد پرستاری:
حامد طاهری - کارشناس پرستاری
 
سوپروایزر آموزشی:
فریبا معصومی  - کارشناس پرستاری
 
سوپروایزر کنترل عفونت:
ملیحه رنجبر - کارشناس پرستاری
 
سوپروایزران بالینی:
حامد طاهری - کارشناس پرستاری
محمدابراهیم راستینه - کارشناس پرستاری
محمود غلامی هارونی - کارشناس پرستاری
روح الله غلامی - کارشناس پرستاری
 
مسئول آموزش بیمار:
ملیحه رنجبر - کارشناس پرستاری
 
ساعت دیدار با مدیر پرستاری:
هر روز از ساعت 8:30 تا 9 صبح با هماهنگی قبلی
ساعت کار:
شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 تا 14:30


معرفی دفتر پرستاری:
مرکز برنامه ریزی، سازماندهی کنترل و هماهنگی فعالیتهای پرستاری است که مسئولیت تامین حفظ و ارتقاء سطح مراقبتهای پرستاری در بخش های بیمارستان به منظورتأمین نیازها و برآورده نمودن انتظارات  و جلب رضایت بیماران و دیگر مشتریان و هماهنگی بخش درمان با سایر واحدها از قبیل پزشکی، پاراکلنیکی و ... را با تکیه بر رعایت منشور حقوقی مددجو مبتنی بر فرآیند پرستاری و اجرای استانداردهای مراقبتی براساس شرح وظایف پرسنل پرستاری،هوشبری را بر عهده دارد و با برنامه ریزی در زمینه های ارتقاء کیفی به بهبود مستمر فعالیتهای ارائه خدمات پرستاری به مددجویان می پردازد.
اداره واحد پرستاری بر عهده مدیر خدمات پرستاری با همراهی سوپروایزر آموزش پرسنل و سوپروایزر آموزش بیمار وسوپروایزرکنترل عفونت وسوپروایزران بالینی می باشد .
تعیین برآورد سطوح مختلف نیروی انسانی مورد نیاز بخش های پرستاری بر اساس استانداردهای علمی ، برنامه ریزی جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه ای و تامین نیازهای آموزشی کارکنان پرستاری ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیت های ارائه خدمات به بیماران، تعیین خط مشی و اتخاذ روش های مناسب برای رسیدن به اهداف مورد نظر، ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده بهینه از منابع موجود و برنامه ریزی و پیشنهاد جهت پیشگیری از عفونت ایجاد هماهنگی و مشارکت فعال در راستای استراتزی ها و اهداف مرکز با همکاری کلیه کادر پرستاری هم سو بامسئولین و سایر کارکنان مرکز  از اهم برنامه های دفتر پرستاری می باشد.
 

آرمان دفتر پرستاری:
 ارائه کیفیت خدمات پرستاری در مرکز تخصصی روانپزشکی ایران مطلوبتر از هر مرکز آموزشی درمانی دیگر
 
رسالت دفتر پرستاری:
 تامین حفظ و ارتقاء سطح مراقبتهای پرستاری در بخش های مرکز روانپزشکی ایران به منظور  تأمین نیازها و برآورده نمودن انتظارات  و جلب رضایت بیماران و دیگر مشتریان   
 
اهداف کلی :
حفظ و ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری در جهت افزایش رضایتمندی بیماران و کارکنان در راستاری اهداف سازمانی از طریق:
 1. مدیریت فرایند برنامه ریزی
 2. مدیریت منابع انسانی در بعد کمی و کیفی
 3. مدیریت فرایند آموزش کارکنان پرستاری
 4. مدیریت فرایند آموزش  بیماران و خانواده ها
 5. مدیریت ارزیابی وپایش ارائه خدمات پرستاری(فرایند های بالینی / کاهش عوارض مراقبتی/ رضایتمندی از خدمات پرستاری و.....)
 6. مدیریت فرایند ارزشیابی کارکنان پرستاری
 7.  انجام  پژوهش های کاربردی در حیطه پرستاری
 8. اجرای استاندارد های اعتبار بخشی
 9. مدیریت رعایت اصول احتیاطات همه جانبه

چارت کمیته پرستاری  
چارت سازمانی پرستاری  


دفعات مشاهده: 4250 بار   |   دفعات چاپ: 226 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر