دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciencesضمن خدمت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

بخش مردان ٣

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

رییس بخش:

دکتر پژمان مهرداد قائم مقامی - روانپزشک

روانپزشکان بخش:

دکتر امیر عباس کشاورز اخلاقی - استادیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر شیوا ثریا - استادیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر بهنام شریعتی - استادیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر علیرضا کافیان تفتی - روانپزشک

دکتر پژمان مهرداد قائم مقامی - روانپزشک

دکتر مهدیه وارث وزیریان - روانپزشک

دکترIهما محمد صادقی - استادیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر زهرا یداللهی - روانپزشک

سرپرستار بخش:

فریبا معصومی - کارشناس پرستاری

جانشین سرپرستار:

لیلی شاهی - کارشناس پرستاری

منشی بخش: آقا رضا کریم خانی 

تعداد پرستاران: 13

تعداد بهیاران: 1

تعداد کمک بهیاران: 3

تعداد تخت بستری: 30

تلفن تماس:

021-44503395-9

داخلی 274


دفعات مشاهده: 1187 بار   |   دفعات چاپ: 110 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر