دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • كاركنان
 • لینک سایت های معتبر

بخش مردان ٢

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | بخش: دو مردان 
معرفی بخش :
………….
تعداد تخت بستری:....30.......
 • …….. تخت: ترک اعتیاد تحت نظارت دکتر ……………-….
 • …………… تخت: ترک الکل/ اعنیاد تحت نظارت ………-…….
 • ………. تخت: …1-10………… تحت نظارت  ……دکتر امیر حسین جلالی…….
 • …………. تخت20 - 11 :روانپزشکی تحت نظارت  ……دکتر  فاطمه هادی……….
 • …………. تخت30-20 : روانپزشکی تحت نظارت  ……دکتر امیر شعبانی……….
 
رییس بخش:
دکتر: دکتر امیر شعبانی…. - استاد گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
روانپزشکان بخش:
 1. دکتر امیر حسین جلالی……. - استادیارگروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 2. دکتر ……فاطمه هادی      . - استادیارگروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 3. دکتر امیر شعبانی…. - دانشیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

  سرپرستار بخش:
زهرااستواری…….- کارشناس  پرستاری
جانشین سرپرستار
…… زهرا عمرانی ….. - کارشناس پرستاری
تعداد پرستاران………14….
تعداد بهیاران0…………1
تعداد کمک بهیارا……4..........
 منشی بخش……صدررالله احمدی…….
 
روانشناسان بخش:
…….خانم سمیه میرزایی   خانم فریبا اکبری
 
برنامه ویزیت بیماران بستری و آموزش بالینی کارآموزان، کارورزان و دستیاران:
شنبه           دکتر …………… امیر حسین جلالی،  دکتر فاطمه هادی.
یکشنبه          دکتر ………دکتر امیر شعبانی….
دوشنبه         دکتر …………………….
 سه شنبه         دکتر …………………دکتر امیر شعبانی، دکتر فاطمه هادی، دکتر امیر حسین جلالی….
چهارشنبه      دکتر دکتر امیر شعبانی، دکتر امیر حسین جلالی….
پنجشنبه             دکتر ………………..

خدمات تخصصی بخش
 
 1. . مراقبت پرستاری بر اساس فرآیند پرستاری  بیماری های روانپزشکی به صورت شبانه روزی ارائه میشود. لازم به ذکر است در زمینه آموزش بیماران در جهت بازگشت آنان به اجتماع کلاس های آموزشی ماهانه و روزانه جهت مددجویان تشکیل می شود و کلیه بیماران آموزش های لازم را در بدو ورود ، در حین بستری ، بعد از ترخیص دریافت میکند.
 2. روان درمانی توسط سرکار خانم...میرزایی و اکبری........ در روز های ......تعیین شده.....  در جهت بازگشت بیماران به اجتماع و بهبود عملکرد اجتماعی بیماران صورت می پذیرد
 3. گروه درمانی در جهت کاهش استرس های اجتماعی - خانوادگی برای بیماران در صورت نیاز توسط ....پرسنل پرستاری و روانشناسی........ صورت میپذیرد
 4. خانواده درمانی و آموزش مهارت های اجتماعی همه روزه در بخش توسط روانشناس بخش با صلاحدید  پزشک معالج انجام می شود
 5. شوک درمانی در صورت صلاحدید....پزشک.......بنا به دستر پزشک با کسب رضایت آگاهانه از ولی قانونی بیمار انجام می شود
 6. و....


برنامه روزانه بیماران 
 
 
حضور در محوطه روزانه
کتابخوانی با حضور خانم کیانی و علیمردانی چهارشنبه ها/ورزش صبحگاهی روزانه
ساعت صبحانه 6 الی 7
ساعت ناهار 12:30 الی 13
ساعت شام 19 الی 20
کلاس های آموزشی روزانه توسط پرسنل پرستاری
روان درمانی نیز با توج به صلاحدید پزشک معالج
 
 


دفعات مشاهده: 2342 بار   |   دفعات چاپ: 228 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر