دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بخش مردان ٢

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

رییس بخش:

دکتر امیر شعبانی - استاد گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران 

روانپزشکان بخش:

دکتر امیرحسین جلالی - استادیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران 

دکتر محمدرضا شالبافان - استادیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر امیر شعبانی - استاد گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران  

 سرپرستار بخش:

زهرا استواری - کارشناس پرستاری

جانشین سرپرستار:

خدیجه صادقی - کارشناس پرستاری

منشی بخش: رضا کریم خانی

تعداد پرستاران: 12

تعداد بهیاران: 1

تعداد کمک بهیاران: 3

تعداد تخت بستری: 30  

برنامه ویزیت بیماران بستری و آموزش بالینی کارآموزان، کارورزان و دستیاران:

شنبه          دکتر جلالی (راند آموزشی)، دکتر شالبافان (راند آموزشی)
یکشنبه     دکتر شعبانی (راند آموزشی)، دکتر شالبافان (راند آموزشی)
دوشنبه     دکتر جلالی (راند آموزشی)، دکتر شالبافان (راند آموزشی)
سه شنبه     دکتر جلالی (راند آموزشی)،   دکتر شعبانی (راند آموزشی)
چهارشنبه   دکتر جلالی (راند آموزشی)،   دکتر شعبانی (راند آموزشی) ، دکتر شالبافان (راند آموزشی)


دفعات مشاهده: 625 بار   |   دفعات چاپ: 59 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر