دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciencesضمن خدمت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

بخش اورژانس

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

رییس بخش:

دکتر محمد قدیری وصفی - دانشیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

روانپزشکان بخش:

دکتر سید وحید شریعت - دانشیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر محمد قدیری وصفی - دانشیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

سرپرستار بخش:

حامد طاهری - کارشناس پرستاری

جانشین سرپرستار:

سمیه کاظمی - کارشناس پرستاری

منشی بخش: علیرضا آکه

تعداد پرستاران: 14

تعداد بهیاران: 1

تعداد کمک بهیاران: 4

گارد بخش :

آقای مهدی اجاقلو 
آقا محمد رضا ابراهیمی
آقا مسلم امیری
برنامه ویزیت بیماران بستری و آموزش بالینی کارآموزان، کارورزان و دستیاران:

شنبه :  دکتر محمد قدیری - دکتر سید وحید شریعت 
یکشنبه: 
 دکتر محمد قدیری- دکتر سید وحید شریعت
سه شنبه : دکتر سید وحید شریعت 
چهارشنبه : دکتر محمد قدیری 
 

 


دفعات مشاهده: 1248 بار   |   دفعات چاپ: 127 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر